PRIMARIA COMUNEI VIILE SATU MARE

Judetul Satu Mare

URBANISM

Atributii Urbanism si Dezvoltare Urbana

  • verificarea documentatiilor pentru certificatul de urbanism,
  • elaborarea si emiterea certificatului de urbanism,
  • verificarea documentatiilor pentru autorizatia de construire,
  • elaborarea si emiterea autorizatiei de construire,
  • activitatea in Comisii, Comisia de acorduri, Comisia tehnica de urbanism si amenajare a teritoriului
  • elaborarea si emitere avize
  • intocmirea referatelor de specialitate si a proiectelor de hotarari pentru aprobarea P.U.D.-uri si P.U.Z.-uri
  • orice alte atriburii prevazute de legislatia specifica


» HCL aprobare PUZ - nr. 12_2015 aprobare PUZ Toth Ioan
» HCL aprobare prelungire PUG - nr. 18_2015 privind aprobarea prelungirii PUG Viile Satu Mare
» Intentie elaborare PUZ Huszti Zoltan II si Ilban Adel - Intentie elaborare PUZ Huszti Zoltan II si Ilban Adel