PRIMARIA COMUNEI VIILE SATU MARE

Judetul Satu Mare

TAXE SI IMPOZITE

Începând cu data de 01.01.2016, în cazul în care există  obligaţii de plată care includ şi amenzi,  cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale, în ordinea vechimii, chiar dacă contribuabilul indică un alt tip de obligaţie fiscală (impozitul pe clădiri, pe teren sau pe mijloacele de transport).

             Noua reglementare a fost stabilită prin art. 165 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.


A N U N T

In  atentia  tuturor  contribuabililor

( persoane  fizice  si  persoane  juridice )

 

1 . In  vederea  stabilirii  impozitelor  si  taxelor  locale pentru anul fiscal 2016 aveti obligatia sa depuneti la sediul Primariei comunei Viile Satu Mare- Comp.Impozite si Taxe declaratiile privind bunurile mobile si imobile ( rezidentiale, nerezidentiale si mixte ) insotite de documentele justificative ( titlu de proprietate , contract de vanzare-cumparare, certificate de mostenitor, schite privind delimitarea corpului de proprietate = documentatii cadastrale ) pana la data de 31 martie 2016.

 

FORMULARE :

Model 2016 ITL  -001  Declaratie de impunere privind impozitul pe cladiri persoane fizice

Model 2016 ITL  -002  „Declaratie de impunere privind impozitul pe cladiri persoane juridice

Model 2016 ITL  -003  „Declaratie de impunere privind impozitul pe teren persoane fizice

Model 2016 ITL  -004  „Declaratie de impunere privind impozitul pe teren persoane juridice

Declaratie pe propria raspundere persoane fizice proprietari cladiri

 

2. Plata impozitelor si taxelor locale se va efectua dupa depunerea declaratiilor prevazute la punctul 1. din anunt.

3. Va  informam ca incepand cu data de 01.01.2016 , in conformitate cu dispozitiile art.165 ,alin.( 2 ) din Codul de Procedura Fiscala ( Legea nr. 207 / 2015 ), contribuabilii nu vor mai putea achita obligatiile de plata ( impozit pe teren, impozit pe cladiri, impozit pe mijloace de transport , taxa salubrizare ) pana nu vor achita integral amenzile .

4. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 456,464 si 469 din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal se aplica incapand cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2015 si care sunt depuse la Comp. Impozite si Taxe , pana la data de 31 martie 2016 inclusiv .

CONDUCEREA PRIMĂRIEI VIILE SATU MARE» Comunicare acte administrative fiscale - Lista persoanelor catre care se comunica actele administrative fiscale
» - IMPOZITE SI TAXE
» Hotarare impozite si taxe locale pe anul 2016 - Stabilire impozite si taxe locale valabile pe anul 2016
» Declaratie cladiri pers.fizice - Declaratie impozit cladiri persoane fizice
» Declaratie cladiri pers.juridice - Declaratie impozt cladiri persoane juridice
» Declaratie teren pers.fizice - Declaratie impozit teren persoane fizice
» Declaratie teren pers.juridice - Declaratie impozit teren persoane juridice
» Decl.propria raspundere pers fizice - pentru domiciliul fiscal al unui operator economic