PRIMARIA COMUNEI VIILE SATU MARE

Judetul Satu Mare

CONSILIUL LOCAL

Fisiere:

» 2017
» HCL 1 din 2017 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pt. beneficiarii VMG pe anul 2017
» HCL 10 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si cofinantarea beneficiarului la obiectivul de investitii"Modernizarea si reabilitarea strazi de interes local in comuna Viile Satu Mare, jud. Satu Mare"
» HCL 11 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si cofinantarea beneficiarului la obiectivul de investitii "Lucrari de construcrii si instalatii pentru asigurarea cerintelor de securitate la incendiu, pentru scoala cu clasele I-VII
» HCL 12 din 2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Viile Satu Mare pe anul 2017
» HCL 13 din 2017 privind aprobarea Acordului de colaborare a Comunei Viile Satu Mare cu comuna Odoreu, Paulesti, Halmeu in vederea realizarii proiectului ""Centru transfrontalier integrat pentru monitorizarea, prevenirea riscurilor si managementul d
» HCL 14 din 2017 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar Viile Satu Mare
» HCL 15 din 2017 privind aprobarea Raportului de evaluare a unui teren intravilan cu cladire situat in localitatea Viile Satu Mare str. Apostol
» HCL 16 din 2017 privind aprobarea achizitionarii unui autoturism pentru dotarea Primariei comunei Viile Satu Mare
» HCL 17 din 2017 privind modificarea si aprobarea HCL 17 din 2002
» HCL 18 din 2017 privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local pe anul 2017 al comunei Viile Satu Marepentru Asociatia sportiva Viitorul Viile Satu Mare
» HCL 19 din 2017 privind aprobarea implementarii proiectului de cooperare transftontaliera "Centru transfrontalier integrat pentru monitorizarea, prevenirea riscurilor si managementul dezastrelor" si a cofinantarii acestuia
» HCL 2 din 2017 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa prevazut a se recolta din padurea publica a comunei Viile Satu Mare in anul 2017 precum si a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior
» HCL 20 din 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Viile Satu Mare pe anul 2017
» HCL 21 din 2017 privind aprobarea utilizarii sumei de 85 mii lei din excedentul bugetar al anului 2016 al comunei Viile Satu Mare pentru achizitionarea unui autoturism Dacia Duster pentru primaria Viile Satu Mare
» HCL 22 din 2017 privind aprobarea inchirierii spatiului de 64 mp din incinta cladirii Bibliotecii
» HCL 23 din 2017 privind modificarea Statutului si Regulamentului de organizare si functionare al Ocolului Silvic Ardud RA
» HCL 24 din 2017 privind aprobarea inchirierii spatiului de 83 mp cu teren aferent de 200 mp, situat pe strada Apostol 2/B
» HCL 25 din 2017 privind aprobarea exercitiului bugetar pe anul 2016
» HCL 26 din 2017 privind aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016 ale comunei Viile Satu Mare
» HCL 27 din 2017 privind propunerea de scoatere din patrimoniul Primariei Viile Satu Mare a Buldoexcavatorului Marca JCB Model 803 si darea in administrare catre Op. Reg. SC Valea Medisa SRL
» HCL 28 din 2017 privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele primarului, a Consiliului Local si a Comisiei de fond funciar al com. Viile Satu Mare in fata instantelor de judecata
» HCL 29 din 2017 privind aprobarea indicatorii tehnico economici pentru investitia "Amenajare parc " in Viile Satu Mare str. Principala nr. 46
» HCL 3 din 2017 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pe 2017
» HCL 30 din 2017 privind incetarea contractului de concesiune nr. 1933/07.05.2012
» HCL 31 din 2017 privind insusirea Raportului Comisiei de inventariere anuala cu privire la patrimoniul unitatii administrativ teritoriale a comunei Viile Satu Mare pe anul 2016
» HCL 32 din 2017 privind alegerea viceprimarului
» HCL 33 din 2017 privind aprobarea PUZ "Lotizare in vederea construirii de locuinte individuale" intravilan in com. Viile Satu Mare
» HCL 34 din 2017 privind modificarea art 5 din HCL 7/2014
» HCL 35 din 2017 privind aprobarea valorii de investitiei si a solicitarii de acordare a scisorii de garantie pt investitia"Modernizarea retelei de apa si extinderea retelei de apa uzata in com. Viile Satu Mare"
» HCL 4 din 2017 privind aprobare PUZ "zona de locuit extravilan in comuna Viile Satu Mare"
» HCL 5 din 2017 privind aprobarea PUZ "Includerea in intravilan zona de locuit faza PUZ", extravilan in comuna Viile Satu Mare
» HCL 6 din 2017 privind aprobarea reorganizarii retelei scolare a comunei Viile Satu Mare pentru anul scolar 2017-2018
» HCL 7 din 2017 privind aprobarea transformarii unor functii publice de executie vacante in cadrul aparatului de specialitete al primarului comunei Viile Satu Mare
» HCL 8 din 2017 privind aprobarea modificarii art. 87, alin. 2 al Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Viile Satu Mare
» HCL 9 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si cofinantarea beneficiarului la obiectivul de investitii "Retea de canalizare incluziv racorduri de canalizare in localitatea Tataresti"
» 2011